No0078 カジュアル&グラマラスなグラデーションカラーのボブ

No0078 カジュアル&グラマラスなグラデーションカラーのボブ